Za članove ceha frizera i kozmetičara Hrvatske oformljen je knjigovodstveni servis sa timom vrhunskih računovodstvenih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u računovodstvu, financijama i poreznom savjetovanju. Ovu uslugu nudimo jer smatramo da možemo kvalitetom i konkurentnom cijenom pomoći Vam da smanjite troškove poslovanja i dobijete kvalitetniju uslugu. Vjerujemo da postoje dobri razlozi zbog kojih bi ste trebali razmisliti o našim uslugama.
 

 

Dugogodišnje iskustvo u obavljanju knjigovodstvenih usluga

Naše iskustvo jamstvo je da će knjigovodstvene usluge biti obavljene na najvišoj mogućoj razini kvalitete. Isto tako, sigurni smo da ćemo uspješno riješiti svaki problem i nepoznanicu koji Vam se mogu pojaviti u poslovanju. Ako iskrsne problem koji ne znamo riješiti, onda sigurno znamo gdje, koga i što pitati. Možete biti sigurni da ćete dobiti odgovor na svoje pitanje.
 

 

Stručnost, kvalificiranost i legitimnost

Naši knjigovođe imaju završeni fakultet, certifikat ovlaštenih računovođa i članovi su hrvatske udruge računovođa. Posao ne obavljaju osobe koje su negdje usput nešto naučile o računovodstvu i sada neovlašteno potpisuju porezne prijave i završne račune. Obrazovanje i dosadašnje dugogodišnje iskustvo naših knjigovođa jamstvo su stručnog, kvalificiranog i prije svega legitimnog obavljanja naših usluga. Osim toga, neprestano pratimo novosti iz područja računovodstva, financija i poreza, kako iz literature tako i konstantnim usavršavanjem na seminarima.
 

 

Informatiziranost poslovanja

Naše poslovanje upotpunosti je informatizirano. Pri tom ne mislimo samo na našu knjigovodstvenu aplikaciju. To se odnosi i na sve ostale dobrobiti informatičke tehnologije kao što su email, web, mrežno povezivanje i sl. Naše knjigovodstvene aplikacije upotpunosti su kompatibilne sa aplikacijom za blagajničko poslovanje koja je instalirana na kompjuterskoj POS blagajni koja se nudi u projektu informatizacije frizerskih i kozmetičkih salona. To nam omogućuje dvosmjernu komunikaciju, te razmjenu podataka i dokumenata putem interneta. Preduvjet za to je naravno, postojanje komunikacijske infrastrukture u Vašem salonu, prvenstveno fiksne telefonske linije, mobilnog interneta ili još bolje ADSL-a.
 

 

Hijerarhijska organizacije rada

Kako bi smo bili što učinkovitiji uveli smo hijerarhijsku organizaciju rada. Ti znači da ne rade svi sve, nego je posao strogo podijeljen po kriterijima složenosti, stručnosti i odgovornosti. Organizacija rada postavljena je na sljedeći način:

Pomoćno osoblje

        -  prikupljanje i sortiranje dokumentacije

        -  priprema dokumentacije za knjiženje

        - ispomoć računovodstvenom referentu

Računovodstveni referent

        - kontakt sa klijentima u vezi dostave i preuzimanja dokumentacije

        - konzultacije sa klijentima i rješavanje jednostavnijih upita

        - unos podataka u knjigovodstvenu aplikaciju

Ovlašteni računovođa

        - nadzor rada računovodstvenog referenta

        - kontrola proknjiženih dokumenata

        - izrada i potpisivanje svih potrebnih izvještaja

        - izrada i potpisivanje poreznih prijava

        - pružanje računovodstvenih savjeta

Glavni računovođa

        - kontrola i nadzor svih izvještaja potpisanih od strane ovlaštenog računovođe

        - Izrada godišnje prijave poreza na dohodak

        - izrada i potpisivanje završnog računa

        - računovodstveno, financijsko i porezno savjetovanje

Direktor

        - upravljanje poduzećem

        - koordinacija svih procesa

        - rješavanje eventualnih sporova sa klijentima

 

 

Mislimo da ne treba posebno naglašavati da posao obavljamo uz poštivanje kodeksa etike za profesionalne računovođe, uz poštivanje međunarodnih računovodstvenih standarda te zakona i propisa Republike hrvatske.

 

U koliko se odlučite za naše knjigovodstvene usluge možete računati na:
           - pristup našim telefonskim linijama za poslovno savjetovanje
           - usmjeravanje prema ekonomičnijem poslovanju
           - točnu, brzu i stručnu uslugu
           - međusobne odnose, prava i obveze definiramo poslovnim ugovorom
 

 

Što je sve uključeno u cijenu knjigovodstvenih usluga

 

Knjigovodstveni poslovi
- ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige ulaznih računa i  knjige izlaznih računa, knjige primitaka i izdataka (za obrte)
- ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, salda konti kupaca i dobavljača, analitike plaća radnika, poreznih kartica radnika, sve propisane porezne evidencije
- izrada kontnog plana za klijente
- kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje
- cjelovit obračun plaća radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim  doprinosima i porezima, uz sastavljanje propisanih izvještaja i ispis virmana za isplatu plaća
- obračun amortizacije i druge potrebne pripreme za izradu temeljnih (godišnjih i periodičnih) financijskih izvještaja financijskoj agenciji, poreznoj upravi i poslovnim bankama
- vođenje gotovinske blagajne
- sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitka i bilješki uz financijske izvještaje

 

Usluge poreznog savjetovanja i izrade poreznih prijava

- savjetovanje klijenta u svezi poreznih pitanja i davanja uputa za optimalna rješenja u

  pojedinim slučajevima

- priprema i izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava - za porez na 

  dodanu vrijednost, porez na dohodak, porez na dobit

            - izrada svih potrebnih izvještaja za poreznu upravu (ID, IDD...)

 
 

Cjenik (bez PDV-a) – samo za članove ceha frizera i kozmetičara

 

Vođenje poslovnih knjiga
– obrt - jedan salon - samo usluge - 1 zaposlen / mjesečno
 
400,00 Kn
Vođenje poslovnih knjiga
– poduzeće - jedan salon - samo usluge - 1 zaposlen / mjesečno
 
500,00 Kn
Dodatna zaposlena osoba  / mjesečno
 
50,00 Kn
Izrada završnog godišnjeg financijskog izvještaja
Iznos jednog mjesečnog paušala
  •  
  • Točna cijena knjigovodstvenih usluga formira se u dogovoru sa nama, a ovisi o vrsti poreznog obveznika, broju salona, broju zaposlenih, obimu poslovanja, broju dokumenata za knjiženje i ostalim dodatnim uslugama za koje bi ste mogli iskazati interes.
  • Saloni koji su kupili kompjutersku POS blagajnu koja se nudi u sklopu projekta informatizacije frizerskih i kozmetičkih salona, u cijeni knjigovodstvenih usluga imaju uključeno i besplatno godišnje servisiranje POS blagajne i nakon isteka  jamstvenog roka.

 

 

Cjenik ostalih usluga (bez PDV-a)

 

Prijava i odjava  na  zdravstveno i mirovinsko / po zaposleniku

100,00 Kn

 

Rješavanje problematike vezano uz bolovanje, porodiljni dopust, dječiji doplatak  / po zaposleniku

100,00 Kn

 

Konzultantske i izvanugovorne obveze (pripremanje i izrada dokumentacije uz kreditne zahtjeve, analize, i sl.) / sat

250,00 Kn

 

Zastupanje pred tijelima državne uprave / sat

 

250,00 Kn

 

Izrada godišnje prijave poreza na dohodak za građane

 

100,00 Kn